Regulamin Case Study Festival 2017

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa w Case Study Festival!

 1. Case Study Festival to konkurs wyłaniający najlepsze kampanie marketingowe realizowane w Polsce i zagranicą z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 2. Firma lub osoba może zgłosić do konkursu do 4 projektów z zakresu kampanii/działań w mediach społecznościowych, które realizowała samodzielnie lub w swoim zespole w roku 2016 lub 2017.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 kwietnia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.socialmediaconvent.pl/case-study-festival/
 4. Zgłoszenie może dotyczyć kampanii wizerunkowej, sprzedażowej, CSR lub innej.
 5. Zgłoszenie musi być kompletne, inaczej nie będzie rozpatrywane.
 6. Każde ze zgłoszeń podlega ocenie komisji złożonej z przedstawicieli Personal PR, będącej organizatorem Social Media Convent.
 7. Komisja wybierze do 8 case’ów, które zakwalifikują się do konkursu podczas Social Media Convent. Decyzja komisji jest ostateczna.
 8. Osoby, które zgłoszą case’y do konkursu, zostaną najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r. poinformowane o możliwości wystąpienia w konkursie.
 9. Warunkiem udziału wybranego case study w konkursie jest wpłata do 20 kwietnia 2017 roku kwoty 550 złotych netto na konto organizatora konkursu.
 10. Kwota nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Komisja może wtedy zaprosić do udziału inną firmę z innym case study.
 11. Wygrana w konkursie jest rozstrzygana przez jury powołane przez organizatora konkursu.
 12. Każdy członek jury przydziela indywidualną ocenę wszystkim case study prezentowanym podczas Social Media Convent.
 13. Case study jest prezentowane przez jedną osobę w czasie nieprzekraczającym 5 minut. Występujący (osoba prywatna lub jeden przedstawiciel firmy) może w tym celu wykorzystać prezentację multimedialną.
 14. Do każdej prezentacji każdy członek jury może zadać po jednym pytaniu. Czas na każdą odpowiedź to 60 sekund.
 15. Decyzja jury o wyborze zwycięzcy konkursu odbywa się na podstawie sumy uzyskanych głosów przez jury i naradzie jury.
 16. Decyzja jury jest ostateczna.
 17. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas afterparty, pierwszego dnia Social Media Convent.
 18. Zwycięzca otrzymuje tytuł najlepszego i statuetkę Social Media SuperStar.
 19. Dodatkowo decyzją uczestników Social Media Convent wybierana jest najlepsza kampania głosami publiczności.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie.
Show Buttons
Hide Buttons